Autor Archiwum arkadiusz fiter

08 listopada 2019

8 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi S5. Trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej AC WMS oraz warstwy ścieralnej SMA. Ponadto wykonywano roboty wykończeniowe montowano bariery stalowe, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenia.

W zakresie prac związanych z obiektami mostowymi wykonywano roboty takiej jak:

– izolacje termozgrzewalne na ustrojach

– warstwy ochronne izolacji ustrojów

– warstwę ścieralną SMA na obiektach

– przeciwspadki z asfaltu lanego

Wykonywano również roboty związane z branżami:

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa zbiorników retencyjnych

– Budowa kanału technologicznego

– Budowa drenażu w pasie rozdziału

– Przebudowa kolizji drenarskich

– Przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej

– Budowa oświetlenia drogowego

– Budowa zasilania elektroenergetycznego

Czytaj więcej

31 października 2019

31 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty związane z konstrukcją nawierzchni na brakujących odcinkach. Trwają prace związane z wykonaniem ogrodzeń, oznakowaniem pionowym i poziomem. Ponadto trwają roboty wykończeniowe przy trasie. W zakresie robót mostowych trwały prace nad umacnianiem stożków, montażem barier ochronnych oraz wykonaniem asfaltu lanego na obiektach. Kontynuowano także prace związane z kolizjami gazowymi, wodociągowymi oraz drenażem drogowym i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

25 października 2019

25 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich pozostałych do wykonania asortymentach robót projektowanej trasy:

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

Wykonywano ponadto prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z montażem balustrad przy schodach skarpowych czy ułożeniem izolacji termozgrzewalnej czy asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

18 października 2019

18 października 2019
/ / /
Comments Closed

Trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich warstwach projektowanej trasy:

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z montażem balustrad przy schodach skarpowych czy ułożeniem izolacji termozgrzewalnej czy asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

11 października 2019

11 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich pozostałych do wykonania warstwach projektowanej trasy:

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z umacnianiem stożków, montażem wypełnienia ekranów akustycznych czy zabetonowaniem kap chodnikowych.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

04 października 2019

4 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego

Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:

– wykonanie płyt przejściowych na obiektach

– hydrofobizacja

– umacnianie stożków

Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej

27 września 2019

27 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:
– dolną warstwę ulepszonego podłoża
– górną warstwę ulepszonego podłoża
– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm
– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P
– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W
– warstwę wyrównawczą
W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego
Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału
Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:
– montaż barier energochłonnych
– montaż ekranów na obiektach
– ułożenie asfaltu lanego na obiektach
Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej

20 września 2019

20 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu przesyłam 5 zdjęć oraz notkę do aktualności do uzupełnienia na stronie.

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne(wykopowo-nasypowe)w ciągu trasy S5. Trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich warstwach projektowanej trasy:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z umacnianiem stożków, montażem wypełnienia ekranów akustycznych czy zabetonowaniem kap chodnikowych.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

13 września 2019

13 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wyrównawczą

W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:

– wykonywanie schodów skarpowych

– umocnienia stożków

– zabetonowanie płyt przejściowych

Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej
Strona 4 z 14« Pierwsza...23456...10...Ostatnia »