Aktualności

22 maja 2020

22 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano roboty drogowe w postaci prac naprawczych przy skarpach, spoinowanie kostki na rondzie Lipno oraz prace związane z uszczelnieniem ogrodzenia na trasie głównej. W zakresie robót mostowych umacniano faszyną cieki pod obiektami. Prowadzono także prace związane z robotami przy kanalizacji deszczowej i melioracji.

Czytaj więcej

15 maja 2020

15 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z oznakowaniem poziomym na drogach serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe oraz montowano płotki herpetologiczne. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej

15 maja 2020

15 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z oznakowaniem poziomym na drogach serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe oraz montowano płotki herpetologiczne. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji.

Czytaj więcej

08 maja 2020

8 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty drogowe związane z uzupełnieniem humusu na skarpach w ciągu drogi S5. Ponadto wykonywano umocnienie oraz odmulanie rowów. W zakresie robót mostowych uzupełniano kostkę na stożkach na węźle Kościan Południe. Prowadzono ponadto prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji i przebudowie kolizji wodociągowej.

Czytaj więcej

08 maja 2020

8 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są roboty drogowe związane z uzupełnieniem humusu na skarpach w ciągu drogi S5. Ponadto wykonywano umocnienie oraz odmulanie rowów. W zakresie robót mostowych uzupełniano kostkę na stożkach na węźle Kościan Południe. Prowadzono ponadto prace przy kanalizacji deszczowej oraz melioracji i przebudowie kolizji wodociągowej.

Czytaj więcej

03 maja 2020

3 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W zakresie prac drogowych układano warstwę wiążącą oraz ścieralną na drogach serwisowych, ponadto wykonywano obrzeża i kostki betonowe, w dalszym ciągu uzupełniano humus na skarpach. Trwają prace przy obiektach inżynierskich wśród wykonywanych prac były montaże furtek, hydrofobizacja podpór oraz spoinowanie desek gzymsowych. Kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2020

17 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe przy krawężnikach oraz montażu furtek w ogrodzeniu. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej monitoringu oraz melioracji.

Czytaj więcej

10 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano prace przy warstwie ścieralnej, wiążąca oraz podbudowie z kruszywa łamanego. Trwają prace poprawkowe i wykończeniowe na trzech obiektach. Kontynuowane są ponadto roboty branżowe związane z kanalizacją deszczową, monitoringiem i melioracją.

Czytaj więcej

03 kwietnia 2020

3 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążącej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto układano krawężniki oraz montowano ogrodzenia i furtki przy trasie głównej. Na dwóch obiektach trwają prace poprawkowe i wykończeniowe. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej – prace wykończeniowe i porządkowe, monitoringu układanie linii światłowodowej oraz melioracji wykonanie faszyny na rowach.

Czytaj więcej

27 marca 2020

27 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są prace przy ogrodzeniu(bramach oraz furtkach). Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W dalszym ciągu kontynuowane są prace branżowe związane z melioracją, oświetleniem, monitoringiem oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej
Strona 1 z 1312345...10...Ostatnia »