Aktualności

21 grudnia 2018

21 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem, wykopami, nasypami oraz wymianami gruntów. Aktualnie Trwają prace na 17 obiektach mostowych z 22 obiektów (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej), głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, , gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace na trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne związane z odhumusowaniem, wymianą gruntu czy pracami wykopowo/nasypowymi. Toczą się również prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi ekspresowej, wykonywano w ubiegłym tygodniu:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45 mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P

– warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W

W ramach obiektów mostowych wykonywano prace związane z montażem oraz betonowaniem i zbrojeniem ustrojów nośnych, ponadto wykonywano prace betoniarskie przy podporach obiektów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągi, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne oraz kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. W dniu 20.12.2018 planowane jest wprowadzenie TOR na węźle Lipno. Niniejsza organizacja ruchu ma na celu przełożenie ruchu pod budowanym obiekt WE 34.05.

Czytaj więcej

07 grudnia 2018

7 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu realizowano roboty drogowe, wykonywane tydzień wcześniej. Trwają następujące prace:

– Wykonanie wykopów/nasypów

– wymiany gruntów

– wykonanie dolna warstwa podbudowy zasadniczej

– wykonanie górna warstwa podbudowy zasadniczej,

– wykonanie warstwę wiążąca z betonu asfaltowego

– wykonanie warstwy odsączającej

Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór przy ustrojach nośnych oraz zasypkach. Ponadto w ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizje:

– wodociągowe

– energetyczne,

– melioracyjne,

– sanitarne

– deszczowe.

Czytaj więcej

30 listopada 2018

30 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem, wykopami, nasypami oraz wymianami gruntów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, warstwy podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza WMS, warstwa wiążąca WMS czy warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W. Aktualnie Trwają prace na 17 obiektach mostowych z 22 obiektów (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej), głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na nowej drodze S5. Kontynuowane są prace ziemne nasypowo/wykopowe na sekcji I, II, III. Trwają prace przy wymianach gruntu. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych nowej trasy, prace koncentrują się na wykonaniu warstw ulepszonego podłoża(dolnej i górnej), warstwy odsączającej, mrozoochronnej , warstwy wiążącej betonu asfaltowego, warstwy wiążące WMS czy podbudowy z kruszywa łamanego 0/45. Realizowane są również prace na 17 obiektach mostowych (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej). Prace koncentrują się na montażu ustrojów nośnych, betonowaniu podpór oraz fundamentów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Czytaj więcej

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu w dalszym ciągu realizowano roboty drogowe, wykonywane w poprzednim tygodniu. Trwają roboty ziemne w postaci, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5 wśród nich zaliczyć można dolną i górną warstwa podbudowy zasadniczej, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego czy warstwę odsączająca Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór później rozpoczętych obiektów oraz przy ustrojach nośnych. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich sekcjach trasy S5. Wśród wykonywanych prac ziemnych zaliczyć można wykonywanie nasypów oraz wykopów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca WMS. Aktualnie trwają prace 18 obiektów mostowych, głównym frontem prac były roboty przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Czytaj więcej

02 listopada 2018

2 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem oraz wymianami gruntów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza WMS, warstwa wiążąca WMS. Aktualnie trwają prace na ok. 77% obiektów mostowych, głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. Trwają również cały czas w zmniejszonym zakresie prace archeologiczne na niektórych fragmentach trasy głównej S5.

Czytaj więcej

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Głównym frontem prac są roboty wykopowo nasypowe oraz wymiany gruntu. W mniejszym zakresie toczą się prace związane z odhumusowaniem. Trwają również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45

– podbudowa zasadnicza WMS

– warstwa wiążąca WMS

– warstwa wiążąca AC 16W

– warstwa ścieralna AC 11S

– warstwa ścieralna SMA

Aktualnie trwają prace na 15 z 22 obiektów mostowych, głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Czytaj więcej
Strona 10 z 15« Pierwsza...89101112...Ostatnia »