Aktualności

10 sierpnia 2018

10 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace drogowe na wszystkich trzech sekcjach, zaliczyć do nich można: odhumusowanie, wykonywanie warstw nasypów wykopów oraz wymiany gruntu. Kontynuacja robót infrastruktury około drogowej prace trwają na 16 z 29 obiektów. Przebudowa kolizji branżowych: wodociągowych, kanalizacji deszczowej, energetycznej.

Czytaj więcej

03 sierpnia 2018

3 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych, zaliczyć do nich można odhumusowanie na odcinkach S5 oraz dróg serwisowych, wykonanie wykopów oraz nasypów oraz wymiana i wzmacnianie gruntu co stanowiło główną oś prac prowadzonych w tym tygodniu. Prace trwają na 8 obiektach mostowych, głównie przy podporach struktur mostowych w skład tych prac wchodziło deskowanie, szalowanie i zbrojenie i betonowanie elementów infrastruktury. Wciąż trwają prace przy kolizjach: energetycznych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacji deszczowej

Czytaj więcej

27 lipca 2018

27 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy drodze S5. Wykonano odhumusowywanie, wykopy, nasypy, wymiany gruntów oraz zagęszczenia podłoża na wszystkich trzech sekcjach realizowanej inwestycji drogowej. Obecnie trwają prace na 8 z 22 obiektów mostowych, głównie trwają prace fundamentowe, zbrojeniowe przy podporach konstrukcji mostowych, ponadto trwają prace przy przepustach. W trakcie są także przebudowy kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej

20 lipca 2018

20 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych: odhumusowywanie, wykonanie wykopów oraz nasypów na odcinkach realizowanego zadania II. Dokonano także rozbiórki barier stalowych. Dalszy ciąg prac na obiektach mostowych między innymi roboty fundamentowe czy zbrojeniowe. Przebudowa kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, melioracyjnych, sanitarnej i deszczowej. Kontynuacja prac archeologicznych na całym odcinku nowej S5.

Czytaj więcej

13 lipca 2018

13 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Prace ziemne w pasie drogowym nowoprojektowanej drogi S5 w skład których wchodzą odhumusowanie, wykonywanie wykopów, nasypów oraz rowów. Ponadto dokonano odwodnienia nawierzchni pod nową drogę. Kontynuacja prac na 8 z 21 obiektów mostowych, prace przy fundamentach oraz podporach w postaci wykopów, szalowań oraz zbrojenia konstrukcji betonowych. Dalszy ciąg przebudowy kolizji deszczowej oraz wodociągowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne

Czytaj więcej

06 lipca 2018

6 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych w pasie drogowym nowej drogi S5: odhumusowanie, wykonywanie nasypów, wykopów oraz wymiana gruntu. Dalszy ciąg prac fundamentowych przy obiektach sąsiadujących z drogą, szalowanie i betonowanie ław fundamentowych oraz podpór pod obiekty WD 19.66, WD 22.75, WE 28.03, M+PZDd 30.17, WD 31.20, WE 34.05. Likwidacja kolizji deszczowej, wodociągowej oraz gazowej.

Czytaj więcej

29 czerwca 2018

29 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace przy odhumusowywaniu odcinków S5 przy miejscowościach Kobylniki oraz Koszanowo. Ponadto następuje wykonanie wykopów oraz nasypów na nowopowstającej drodze. Kontynuacja prac przy obiektach mostowych oraz pozostałej infrastrukturze drogowej. Trwają również prace przy przebudowie kolizji branżowych tj. teletechnicznych, wodociągowych, sanitarnych, energetycznych oraz gazowych. W dalszym ciągu prowadzone są prace archeologiczne na węźle Lipno oraz pozostałej części odcinka.

Czytaj więcej

22 czerwca 2018

22 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac drogowych: odhumusowanie, wykonanie nasypów i wykopów, wykopanie rowów wzmacnianie podłoża na projektowanej drodze S5. Wykopy przy obiektach mostowych, prace fundamentowe przy podporach tychże obiektów. Kontynuacja przebudowy kolizji: kanalizacji deszczowej, branży wodociągowej oraz energetycznej. Trwają prace archeologiczne przy nowoprojektowanej drodze. W dniu 18.06.2018r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na istniejącej drodze S5, stanowiącej obwodnicę miasta Śmigla km 243+165-246+165.

Czytaj więcej

17 czerwca 2018

17 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych: odhumusowanie, wykopy, nasypy, wymiana gruntu pod nową drogę S5. Wykonano również roboty ziemne(wykopy przy podporach) przy obiektach mostowych. Realizowano także przebudowy kanalizacji deszczowej, melioracji, teletechniki, energetyki oraz wodociągów. Dalszy ciąg prac archeologicznych na węźle Lipno.

Czytaj więcej

03 czerwca 2018

3 czerwca 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych: odhumusowywanie, wykonanie wykopów oraz wzmocnienia nasypów. Prace przy konstrukcjach mostowych: między innymi betonowania filarów czy wykonywanie wykopów pod fundamenty. Roboty przy fundamentach przepustów. Przebudowa kolizji teletechnicznych oraz gazowych. Dalszy ciąg prac archeologicznych na projektowanym węźle Lipno

 

Czytaj więcej
Strona 12 z 15« Pierwsza...1011121314...Ostatnia »