Aktualności

25 maja 2018

25 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg prac przy odhumusowaniu fragmentów projektowanej drogi S5, Wykonanie wykopów i rozbiórki drogi DK5 na odcinku przy obiekcie 34.05. Prace porządkowe na terenie budowy poprzez wywóz odpadów po ścince drzew oraz oczyszczanie dróg z powodu nawiewanego z terenu budowy piasku. Prace przy fundamentach podpór P1 i P2 obiektu 31.20.  Zakończenie prac na części stanowisk archeologicznych.

Czytaj więcej

20 maja 2018

20 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót gruntowych odhumusowywanie, osuszanie oraz wzmacnianie podłoża pod projektowaną drogę S5.Prace przy infrastrukturze mostowej przy obiektach WD 31.20 oraz WD 22.75. Przebudowy kolizji teletechnicznych. Dalszy ciąg prac archeologicznych na węźle Lipno.

Czytaj więcej

11 maja 2018

11 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Prace gruntowe – odhumusowywanie , przeprowadzenie prac porządkowych na obiekcie leśniczówki. Prace fundamentowe przy obiektach mostowych. Dalszy ciąg przygotowania wytwórni mas bitumicznych. Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na węźle Lipno prowadzącej przez objazd (by-pass).

Czytaj więcej

02 maja 2018

2 maja 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja odhumusowywania, transport oraz hałdowania kruszywa na placu składowym w Poninie. Prace porządkowe w postaci karczowania drzew na terenie Lasów Państwowych. Prace fundamentowe przy obiekcie mostowym WD 31.20. Likwidacja dwóch kolizji.

Czytaj więcej

29 kwietnia 2018

29 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Ciąg dalszy prac przygotowawczych w postaci odhumusowania, dodatkowo usunięcie przeszkód terenowych, w skład tych działań wchodzi karczowanie terenów leśnych oraz rozbiórka obiektów. Ponadto rozpoczęto prace fundamentowe przy obiektach mostowych. Rozpoczęcie likwidacji kolizji teletechnicznych

Czytaj więcej

22 kwietnia 2018

22 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych odhumusowywanie, oraz roboty melioracyjne, prace porządkowe poprzez karczowanie drzew i okolicznej roślinności, i ich wywóz z terenu budowy. Dalszy ciąg prac ziemnych pod infrastrukturę mostową w postaci między innymi wymiany gruntu pod podpory. Likwidacja kolizji teletechnicznych.

Czytaj więcej

15 kwietnia 2018

15 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Odhumusowywanie, przygotowanie wjazdów i zjazdów tymczasowych z terenu budowy oraz karczowanie roślinności kolidującej z powstającą drogą. Rozpoczęcie prac budowlanych przy infrastrukturze mostowej inwestycji.

Czytaj więcej

01 kwietnia 2018

1 kwietnia 2018
/ / /
Comments Closed

Dalszy ciąg robót ziemnych w skład, których wchodzi, odhumusowanie oraz zagęszczenie podłoża na odcinkach projektowanej drogi S5. Dalszy ciąg budowy by-pass’u – wykonanie poboczy oraz warstw bitumicznych. Przeprowadzono również budowę drogi dojazdowej do obiektu mostowego oraz wykonanie wykopu pod fundamenty podpór. Przepięcie kolizji teletechnicznej.

Czytaj więcej
Strona 13 z 15« Pierwsza...1112131415