Aktualności

03 maja 2020

3 maja 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. W zakresie prac drogowych układano warstwę wiążącą oraz ścieralną na drogach serwisowych, ponadto wykonywano obrzeża i kostki betonowe, w dalszym ciągu uzupełniano humus na skarpach. Trwają prace przy obiektach inżynierskich wśród wykonywanych prac były montaże furtek, hydrofobizacja podpór oraz spoinowanie desek gzymsowych. Kontynuowane są prace związane z kanalizacją deszczową oraz melioracją.

Czytaj więcej

17 kwietnia 2020

17 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. Ponadto prowadzono prace wykończeniowe przy krawężnikach oraz montażu furtek w ogrodzeniu. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej monitoringu oraz melioracji.

Czytaj więcej

10 kwietnia 2020

10 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowano prace przy warstwie ścieralnej, wiążąca oraz podbudowie z kruszywa łamanego. Trwają prace poprawkowe i wykończeniowe na trzech obiektach. Kontynuowane są ponadto roboty branżowe związane z kanalizacją deszczową, monitoringiem i melioracją.

Czytaj więcej

03 kwietnia 2020

3 kwietnia 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Trwają prace związane z układaniem warstwy ścieralnej, warstwa wiążącej oraz podbudowy z kruszywa łamanego. Ponadto układano krawężniki oraz montowano ogrodzenia i furtki przy trasie głównej. Na dwóch obiektach trwają prace poprawkowe i wykończeniowe. W zakresie robót branżowych prowadzone są prace przy kanalizacji deszczowej – prace wykończeniowe i porządkowe, monitoringu układanie linii światłowodowej oraz melioracji wykonanie faszyny na rowach.

Czytaj więcej

27 marca 2020

27 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są prace przy ogrodzeniu(bramach oraz furtkach). Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W dalszym ciągu kontynuowane są prace branżowe związane z melioracją, oświetleniem, monitoringiem oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

20 marca 2020

20 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W związku z pandemią COVID-19 prace realizowane są w ograniczonym zakresie przy zastosowaniu wszelkich środków ochrony sanitarnej. Kontynuowane są prace przy ogrodzeniu(bramach oraz furtkach). Trwają prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. W zakresie robót mostowych trwają prace pielęgnacyjne na obiektach w ciągu trasy S5. W dalszym ciągu kontynuowane są prace branżowe związane z melioracją, oświetleniem, monitoringiem oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

13 marca 2020

13 marca 2020
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace przy ogrodzeniu trasy S5. Ponadto wykonywane są roboty związane z drogami serwisowymi. Trwają prace pielęgnacyjne na obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wykonywane są roboty branżowe w zakresie melioracji, kanalizacji deszczowej, monitoringu oraz oświetlenia

Czytaj więcej

06 marca 2020

6 marca 2020
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty w zakresie ogrodzenia montażu furtek i bram, w dalszym ciągu trwają prace brukarskie oraz przy umocnieniu ekranów akustycznych. Ponadto wykonywane jest humusowanie skarp nasypu, oraz trwają roboty przy nawierzchni ciągów pieszo rowerowych oraz warstwach wiążących i ścieralnych na drogach poprzecznych. Jednocześnie kontynuowane są prace naprawcze. W zakresie robót branżowych wciąż trwają prace przy monitoringu, kanalizacji deszczowej, melioracji i oświetleniu.

Czytaj więcej

28 lutego 2020

28 lutego 2020
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace uzupełniające ogrodzenie przy drodze ekspresowej S5. Kontynuowanej są również prace związane z nasypami przy trasie głównej oraz konstrukcją dróg serwisowych. Zakończono zasadnicze roboty związane z obiektami inżynierskimi, wydawane są 2 ostatnie decyzje pozwolenia na użytkowanie dla obiektów w ciągu dróg serwisowych. W dalszym ciągu trwają prace związane z oświetleniem, monitoringiem oraz odwodnieniem.

Czytaj więcej

21 lutego 2020

21 lutego 2020
/ / /
Comments Closed

Trwają prace uzupełniające ogrodzenia przy drodze ekspresowej S5. Kontynuowanej są również prace związane z konstrukcją dróg serwisowych. Zakończono zasadnicze roboty związane z obiektami inżynierskimi, wydawane są 2 ostatnie decyzje pozwolenia na użytkowanie dla obiektów w ciągu dróg serwisowych. W dalszym ciągu trwają prace związane z oświetleniem, monitoringiem oraz odwodnieniem.

Czytaj więcej
Strona 3 z 1512345...10...Ostatnia »