Aktualności

6 grudnia 2019

6 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym. Kontynuowane są roboty wykończeniowe, porządkowe oraz utrzymaniowe na całym odcinku drogi S5. W zakresie robót na obiektach mostowych uzyskiwane są ostatnie decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Czytaj więcej

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W ramach robót drogowych zakończone zostały prace związane z warstwą ścieralną na ciągu głównym. Na całym odcinku trwają prace związane z robotami wykończeniowymi montażem wypełnień ekranów akustycznych i barier w pasie rozdziału oraz poboczu. Ponadto kontynuowane są prace związane z oznakowaniem poziomym oraz ogrodzeniem ciągu głównego S5.

Trwają prace na 9 obiektach inżynierskich. Wśród wykonywanych prac były montaże barier ochronnych, ekranów akustycznych oraz schodów skarpowych. W zakresie robót branżowych trwały prace związane z oświetleniem i zasilaniem, melioracją oraz kanałem technologicznym.

Czytaj więcej

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Główne prace prowadzone są przy montażu barier w pasie rozdziału oraz w poboczu, ekranach akustycznych, oznakowaniu poziomym oraz ogrodzeniach. Kontynuowane są prace na drogach serwisowych przy warstwach konstrukcyjnych podbudowie oraz warstwie wiążącej AC WMS i warstwie ścieralnej.
W zakresie robót mostowych realizowane są prace związane z przeciwspadkami z asfaltu lanego, barierami energochłonnymi oraz warstwami asfaltu lanego na obiektach.
W ramach robót branżowych wykonywano prace związane z energetyką, oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz melioracją

Czytaj więcej

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na drodze S5. Trwają ostatnie roboty związane z konstrukcją nawierzchni po przebudowanej kolizji gazowej. W zakresie robót wykończeniowych montowano bariery w pasie rozdziału i na poboczu, ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe. W dalszym ciągu są prowadzone prace związane oznakowaniem poziomym oraz pionowym.
Roboty trwają na wszystkich niezakończonych do tej pory obiektach. Montowano balustrady oraz schody skarpowe, trwają prace związane z hydrofobizacją obiektów oraz układaniem asfaltu lanego na obiektach, umacniano także cieki pod obiektami.
W zakresie robót branżowych trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, drenażu w pasie rozdziału. Ponadto budowano elementy oświetlenia drogowego oraz zasilania elektroenergetycznego

Czytaj więcej

08 listopada 2019

8 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi S5. Trwają roboty związane z wykonaniem podbudowy bitumicznej, warstwy wiążącej AC WMS oraz warstwy ścieralnej SMA. Ponadto wykonywano roboty wykończeniowe montowano bariery stalowe, ekrany akustyczne i przeciwolśnieniowe oraz ogrodzenia.

W zakresie prac związanych z obiektami mostowymi wykonywano roboty takiej jak:

– izolacje termozgrzewalne na ustrojach

– warstwy ochronne izolacji ustrojów

– warstwę ścieralną SMA na obiektach

– przeciwspadki z asfaltu lanego

Wykonywano również roboty związane z branżami:

– Budowa kanalizacji deszczowej

– Budowa zbiorników retencyjnych

– Budowa kanału technologicznego

– Budowa drenażu w pasie rozdziału

– Przebudowa kolizji drenarskich

– Przebudowa urządzeń melioracyjnych

– Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej

– Budowa oświetlenia drogowego

– Budowa zasilania elektroenergetycznego

Czytaj więcej

31 października 2019

31 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty związane z konstrukcją nawierzchni na brakujących odcinkach. Trwają prace związane z wykonaniem ogrodzeń, oznakowaniem pionowym i poziomem. Ponadto trwają roboty wykończeniowe przy trasie. W zakresie robót mostowych trwały prace nad umacnianiem stożków, montażem barier ochronnych oraz wykonaniem asfaltu lanego na obiektach. Kontynuowano także prace związane z kolizjami gazowymi, wodociągowymi oraz drenażem drogowym i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

25 października 2019

25 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich pozostałych do wykonania asortymentach robót projektowanej trasy:

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

Wykonywano ponadto prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z montażem balustrad przy schodach skarpowych czy ułożeniem izolacji termozgrzewalnej czy asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

18 października 2019

18 października 2019
/ / /
Comments Closed

Trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich warstwach projektowanej trasy:

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z montażem balustrad przy schodach skarpowych czy ułożeniem izolacji termozgrzewalnej czy asfaltu lanego

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

11 października 2019

11 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich pozostałych do wykonania warstwach projektowanej trasy:

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z umacnianiem stożków, montażem wypełnienia ekranów akustycznych czy zabetonowaniem kap chodnikowych.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

04 października 2019

4 października 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego

Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:

– wykonanie płyt przejściowych na obiektach

– hydrofobizacja

– umacnianie stożków

Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej
Strona 5 z 15« Pierwsza...34567...10...Ostatnia »