Aktualności

27 września 2019

27 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:
– dolną warstwę ulepszonego podłoża
– górną warstwę ulepszonego podłoża
– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm
– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P
– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W
– warstwę wyrównawczą
W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego
Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału
Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:
– montaż barier energochłonnych
– montaż ekranów na obiektach
– ułożenie asfaltu lanego na obiektach
Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej

20 września 2019

20 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu przesyłam 5 zdjęć oraz notkę do aktualności do uzupełnienia na stronie.

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne(wykopowo-nasypowe)w ciągu trasy S5. Trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich warstwach projektowanej trasy:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z umacnianiem stożków, montażem wypełnienia ekranów akustycznych czy zabetonowaniem kap chodnikowych.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

13 września 2019

13 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wyrównawczą

W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:

– wykonywanie schodów skarpowych

– umocnienia stożków

– zabetonowanie płyt przejściowych

Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Czytaj więcej

06 września 2019

6 września 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych trwały prace związane z nasypami na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych wykonywano prace związane z

– montażem barier i balustrad

– betonowaniem płyty przejściowej

– betonowanie fundamentu podpory

– betonowanie kap na skrzydłach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

30 sierpnia 2019

30 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac były nasypy oraz humusowanie pasa rozdziału. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano roboty związane z:

-dolną warstwą ulepszonego podłoża

-górną warstwą ulepszonego podłoża

– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściekiem monolitycznym

– ściekiem trójkątnym

– wykonaniem nawierzchni na poboczach

– oznakowaniem poziomym

– podbudowa zasadniczą WMS

– warstwą wiążącą WMS

– wzmocnieniem podłoża na dojazdach

– warstwą transmisyjna na wzmocnieniu podłoża.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– wykonywanie stożków nasypowych

– zabetonowanie kap chodnikowych

– montaż barier

– zasypki podpór i montaż murów oporowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką, instalacją gazową, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty ziemne w postaci prac wykopowo-nasypowych. Trwały również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W

Ponadto realizowane są roboty związane z montażem barier drogowych, ekranów akustycznych, ogrodzenia. W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– zamontowanie deski gzymsowej

– wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego

– ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

– zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

16 sierpnia 2019

16 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych trwały prace związane z nasypami na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych wykonywano prace związane z

– montażem barier i balustrad

– betonowaniem płyty przejściowej

– betonowanie fundamentu podpory

– betonowanie kap na skrzydłach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

09 sierpnia 2019

9 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych trwały prace związane z nasypami na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych wykonywano prace związane z

– montażem barier i balustrad

– betonowaniem płyty przejściowej

– betonowanie fundamentu podpory

– betonowanie kap na skrzydłach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej

02 sierpnia 2019

2 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu notka do aktualności dla zadania II zdjęcia analogicznie do zadania I prześle w poniedziałek/wtorek.

W dalszym ciągu trwają prace ziemne na drodze S5. Wśród wykonywanych prac były nasypy oraz humusowanie pasa rozdziału. W zakresie warstw konstrukcyjnych wykonywano roboty związane z:

-dolną warstwą ulepszonego podłoża

-górną warstwą ulepszonego podłoża

– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściekiem monolitycznym

– ściekiem trójkątnym

– wykonaniem nawierzchni na poboczach

– oznakowaniem poziomym

– podbudowa zasadniczą WMS

– warstwą wiążącą WMS

– wzmocnieniem podłoża na dojazdach

– warstwą transmisyjna na wzmocnieniu podłoża.

Kontynuowane są także prace na wszystkich obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były:

– wykonywanie stożków nasypowych

– zabetonowanie kap chodnikowych

– montaż barier

– zasypki podpór i montaż murów oporowych

W dalszym ciągu realizowane są prace branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką, instalacją gazową, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

26 lipca 2019

26 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robót drogowych trwały prace związane z nasypami na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich obiektach mostowych wykonywano prace związane z

– montażem barier i balustrad

– betonowaniem płyty przejściowej

– betonowanie fundamentu podpory

– betonowanie kap na skrzydłach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Czytaj więcej
Strona 6 z 15« Pierwsza...45678...Ostatnia »