Aktualności

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na nowej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia. Ponadto trwają prace na pojedynczych odcinkach związane z układaniem warstw konstrukcyjnych. Pracę trwają na 13 z 22 obiektach mostowych oraz na 11 przepustach, głównym frontem są podpory nowopowstającej infrastruktury. Do przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej

23 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych. Roboty koncentrują się na betonowaniu podpór oraz fundamentów obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej

14 września 2018

14 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych oraz na 10 przepustach. Głównym frontem robót są prace przy podporach oraz fundamentach obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne na odcinkach drogi S5.

Czytaj więcej

07 Września 20018

7 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe do prac wykonywanych w ostatnim tygodniu zaliczyć można: odhumusowanie, wykonanie wykopów, nasypów, ulepszanie podłoża w postaci tworzenia górnej oraz dolnej warstwy ulepszonego podłoża, ponadto na niektórych odcinkach wykonywane są prace związane z warstwą odsączającą oraz podbudową zasadniczą 0/45. Prace obecnie trwają na 12 z 22 obiektów mostowych, w tym 6 z nich znajduje się w głównym ciągu trasy S5. Frontem prac są roboty przy podporach oraz fundamentach, na 5 obiektach wciąż trwają prace przygotowawcze. W ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: teletechniczne, energetyczne, gazowe, wodociągowe, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

31 sierpnia 2018

31 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac na wszystkich trzech sekcjach projektowanej drogi S5. Wśród wykonywanych prac wyróżnić można: wykonanie wymiany gruntów, wykopów i nasypów warstw ulepszonego podłoża, w dalszym ciągu trwają prace przy odhumusowaniu odcinków zwolnionych z badań archeologicznych. Na obiektach mostowych trwają prace przy podporach oraz ustrojach nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji są: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne i deszczowe. W dniu 28.08.2018 została wprowadzona Tymczasowa Organizacja Ruchu na odcinku DK5 na obwodnicy Śmigla w km DK5 246+550.

Czytaj więcej

24 sierpnia 2018

24 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na projektowanej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia i odhumusowywaniu fragmentów w głównym ciągu trasy S5. Pracę trwają na 10 obiektach mostowych oraz przepustach, głównym frontem prac jest deskowanie, szalowanie, betonowanie i zbrojenie fundamentów oraz podpór nowopowstającej infrastruktury. Wśród przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: deszczową, gazową oraz energetyczną.

Czytaj więcej

18 sierpnia 2018

18 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wzmocnienie warstw nasypów czy zagęszczenia gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 16 obiektach mostowych oraz przepustach. Głównym frontem robót są prace przy podporach oraz fundamentach obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, deszczowe czy gazowe.

Czytaj więcej

10 sierpnia 2018

10 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają prace drogowe na wszystkich trzech sekcjach, zaliczyć do nich można: odhumusowanie, wykonywanie warstw nasypów wykopów oraz wymiany gruntu. Kontynuacja robót infrastruktury około drogowej prace trwają na 16 z 29 obiektów. Przebudowa kolizji branżowych: wodociągowych, kanalizacji deszczowej, energetycznej.

Czytaj więcej

03 sierpnia 2018

3 sierpnia 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac drogowych, zaliczyć do nich można odhumusowanie na odcinkach S5 oraz dróg serwisowych, wykonanie wykopów oraz nasypów oraz wymiana i wzmacnianie gruntu co stanowiło główną oś prac prowadzonych w tym tygodniu. Prace trwają na 8 obiektach mostowych, głównie przy podporach struktur mostowych w skład tych prac wchodziło deskowanie, szalowanie i zbrojenie i betonowanie elementów infrastruktury. Wciąż trwają prace przy kolizjach: energetycznych, gazowych, wodociągowych, i kanalizacji deszczowej

Czytaj więcej

27 lipca 2018

27 lipca 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace ziemne przy drodze S5. Wykonano odhumusowywanie, wykopy, nasypy, wymiany gruntów oraz zagęszczenia podłoża na wszystkich trzech sekcjach realizowanej inwestycji drogowej. Obecnie trwają prace na 8 z 22 obiektów mostowych, głównie trwają prace fundamentowe, zbrojeniowe przy podporach konstrukcji mostowych, ponadto trwają prace przy przepustach. W trakcie są także przebudowy kolizji wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, sanitarnych oraz kanalizacji deszczowej. W dalszym ciągu trwają prace archeologiczne.

Czytaj więcej
Strona 6 z 10« Pierwsza...45678...Ostatnia »