Aktualności

12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono również prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

29 marca 2019

9 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w pełnym zakresie w ciągu drogi S5, prowadzono prace związane z wykopami i nasypami, warstwami konstrukcji nawierzchni . W dalszym ciągu trwają prace na 20 z 22 obiektów mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki podpór, deskowanie i zbrojenie ramy oraz szalowanie oczepu. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, ,teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

22 marca 2019

22 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono również prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

15 marca 2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

15.03.2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, wykonywano nasypy oraz dolne i górne warstwy ulepszonego podłoża oraz ściek trójkątny. W zakresie robót mostowych trwają prace na 17 obiektach, gdzie wykonywany jest pełen zakres prac od robót przy fundamentach, podporach i ustroju nośnym. Kontynuowane są roboty związane z przebudową urządzeń energetycznych , teletechnicznych i gazowych. Ponadto prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających.

Czytaj więcej

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie, w minionym tygodniu wzmacniano oraz osuszano warstwy nasypu, wykonywano skarpy, pobocza i ściek monolityczny na S5. Ponadto odwadniano teren budowy. W ubiegłym tygodniu wykonywano prace na 16 obiektach wśród wykonywanych robót wykonywano:

– montaż rusztowań ustroju nośnego

– montaż deskowania ścian konstrukcji ramy

– montaż zbrojenia ścianek zaplecznych i konstrukcji ramy

– betonowanie fundamentów i słupów obiektów i ścianek zaplecznych

– wykonanie zasypki podpór

W zakresie robót branżowych wykonywano zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową i sanitarną oraz usuwano kolizje elektroenergetyczne.

Czytaj więcej

15 luty 2019

15 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe trwają w ograniczonym zakresie, odbywają się prace związane z odhumusowywaniem oraz wykonano rozbiórki ekranów akustycznych na obwodnicy Śmigla . W zakresie robót mostowych wykonywano prace na 19 obiektach, głównie w zakresie fundamentów, podpór oraz ustrojów nośnych. Obecnie w ramach robót branżowych realizowane są prace związane z przebudowaniem kolizji wodociągowych, energetycznych, gazowych oraz wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia na Węźle Lipno.

Czytaj więcej

08 luty 2019

8 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Roboty mostowe z uwagi na ujemne temperatury również prowadzone są w ograniczonym zakresie. Trwają przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej
Strona 7 z 13« Pierwsza...56789...Ostatnia »