Aktualności

10 maja 2019

10 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano prace wykopowo-nasypowe oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 20 obiektach wśród prowadzonych prac wchodziły np. betonowanie konstrukcji ramy, zasypki i montaż murów oraz podparcie i deskowanie ustroju nośnego. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizji teletechnicznej.

Czytaj więcej

03 maja 2019

3 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W zakresie robot ziemnych na nowej drodze S5 prowadzone były prac wykopowo-nasypowe. W zakresie warstw konstrukcyjnych nowej drogi wykonywano roboty związane z:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą mrozoochronną
– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm
– podbudową z kruszywa łamanego 0/45
– ściekiem monolitycznym metodą ślizgową
– podbudową AC 22 P
– podbudową zasadniczą WMS
– warstwą wiążącą WMS

Prowadzono roboty mostowe na 20 obiektach wśród wykonywanych prac było np.:
– wykonywanie murków oporowych
– roboty zbrojarskie podpór
– Wykonano zasypki fundamentów
– przygotowano podłoże pod UN

Wśród prowadzonych robót branżowych były prace związane z kolizją wodociągową, gazową. Ponadto prowadzone były prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz drenażem.

Czytaj więcej

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne, kontynuowane są prace wykopowo-nasypowe, wymiany gruntów ponadto umacniane są skarpy i rowy. Wykonywano także warstwy konstrukcyjne pod nową drogę S5 dolną i górną warstwę ulepszonego podłoża czy podbudowę zasadniczą 0/45. Prowadzone były także roboty bitumiczne. W zakresie prac mostowych trwają roboty na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac było zbrojenie i szalowanie ustrojów nośnych, dogęszczanie zasypek za podporami czy montaże murów oporowych na obiektach. W ramach robót branżowych wykonywano oświetlenie drogowe, kanał technologiczny, instalację towarzyszącą MOP, kanalizację deszczową, meliorację i drenaż.

Czytaj więcej

26 maja 2019

26 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowały się one na robotach wykopowo/nasypowych oraz wykonaniu warstw konstrukcyjnych:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej

– górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa mrozoochronna

– warstwa wiążąca

– podbudowa z kruszywa łamanego

W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac są między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych oraz montaż murów oporowych Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje wodociągowe oraz gazowe. Prowadzono także prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanalizacją sanitarną, deszczową, melioracją oraz drenażem.

Czytaj więcej

19 kwietnia 2019

19 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty ziemne:, wykonywano wykopy, nasypy oraz prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi S5. W zakresie robót mostowych, Wykonawca prowadził pracę na 20 obiektach w skład prowadzonych prac wchodziły np. zasypki za przyczółkami, betonowanie murków oporowych czy płyt przejściowych. W zakresie prac branżowych prowadzono prace związane z budową kanalizacji deszczowej, drenażu w pasie rozdziału, przebudowywano również urządzeń melioracyjnych. Ponadto wykonywano prace przy kolizjach energetycznych teletechnicznych i sanitarnych

Czytaj więcej

12 kwietnia 2019

12 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono również prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

29 marca 2019

9 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w pełnym zakresie w ciągu drogi S5, prowadzono prace związane z wykopami i nasypami, warstwami konstrukcji nawierzchni . W dalszym ciągu trwają prace na 20 z 22 obiektów mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki podpór, deskowanie i zbrojenie ramy oraz szalowanie oczepu. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, ,teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową oraz oświetleniem.

Czytaj więcej

05 kwietnia 2019

5 kwietnia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

22 marca 2019

22 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, koncentrowano się na robotach wykopowo/nasypowych oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni warstwach ulepszonego podłoża czy podbudowach z kruszywa. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych wśród prowadzonych prac było między innymi zasypki za przyczółkami, deskowanie i zbrojenie ustrojów nośnych. Wśród przebudowywanych kolizji były między innymi: kolizje energetyczne, teletechniczne, gazowe, wodociągowe. Prowadzono również prace związane z kanalizacją sanitarną oraz melioracją.

Czytaj więcej

15 marca 2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej
Strona 8 z 15« Pierwsza...678910...Ostatnia »