Aktualności

01 luty 2019

1 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. W zakresie robót mostowych z uwagi na ujemne temperatury oraz opady śniegu prace również prowadzone są . W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji wodociągowych, energetycznych, gazowych, sanitarnych oraz roboty związane z drenażem w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

25 stycznia 2019

25 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty na odcinku prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, wykonywano pojedyncze prace ziemne odhumusowanie, wykop, nasyp. Trwają prace na 19 obiektach mostowych. Kontynuacja prac związanych kolizjami: wodociągowymi, energetycznymi, gazowymi, sanitarnymi oraz roboty związane z drenażem w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

18 stycznia 2019

19 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ograniczonym zakresie, trwają prace utrzymaniowe oraz roboty związane z usuwaniem uszkodzeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu oraz śniegu. W ramach prac mostowych trwają prace na 19 obiektach mostowych, głównym forntem prac sa roboty przy ustrojach nośnych. Wśród robót branżowych trwają prace przy kolizjach wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przy melioracji.

Czytaj więcej

11 stycznia 2019

11 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Do wykonywanych prac zaliczyć można odhumusowanie fragmentów trasy głównej oraz dróg serwisowych. W zakresie robót mostowych prowadzone były prace na 15 obiektach mostowych w tym wykonywano prace fundamentowe oraz przy ustrojach nośnych. W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych

Czytaj więcej

21 grudnia 2018

21 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem, wykopami, nasypami oraz wymianami gruntów. Aktualnie Trwają prace na 17 obiektach mostowych z 22 obiektów (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej), głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, , gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace na trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne związane z odhumusowaniem, wymianą gruntu czy pracami wykopowo/nasypowymi. Toczą się również prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi ekspresowej, wykonywano w ubiegłym tygodniu:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45 mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P

– warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W

W ramach obiektów mostowych wykonywano prace związane z montażem oraz betonowaniem i zbrojeniem ustrojów nośnych, ponadto wykonywano prace betoniarskie przy podporach obiektów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągi, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne oraz kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. W dniu 20.12.2018 planowane jest wprowadzenie TOR na węźle Lipno. Niniejsza organizacja ruchu ma na celu przełożenie ruchu pod budowanym obiekt WE 34.05.

Czytaj więcej

07 grudnia 2018

7 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu realizowano roboty drogowe, wykonywane tydzień wcześniej. Trwają następujące prace:

– Wykonanie wykopów/nasypów

– wymiany gruntów

– wykonanie dolna warstwa podbudowy zasadniczej

– wykonanie górna warstwa podbudowy zasadniczej,

– wykonanie warstwę wiążąca z betonu asfaltowego

– wykonanie warstwy odsączającej

Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór przy ustrojach nośnych oraz zasypkach. Ponadto w ubiegłym tygodniu przebudowywano następujące kolizje:

– wodociągowe

– energetyczne,

– melioracyjne,

– sanitarne

– deszczowe.

Czytaj więcej

30 listopada 2018

30 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem, wykopami, nasypami oraz wymianami gruntów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, warstwy podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza WMS, warstwa wiążąca WMS czy warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W. Aktualnie Trwają prace na 17 obiektach mostowych z 22 obiektów (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej), głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej
Strona 8 z 13« Pierwsza...678910...Ostatnia »