Aktualności

23 listopada 2018

23 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na nowej drodze S5. Kontynuowane są prace ziemne nasypowo/wykopowe na sekcji I, II, III. Trwają prace przy wymianach gruntu. Prowadzone są prace przy warstwach konstrukcyjnych nowej trasy, prace koncentrują się na wykonaniu warstw ulepszonego podłoża(dolnej i górnej), warstwy odsączającej, mrozoochronnej , warstwy wiążącej betonu asfaltowego, warstwy wiążące WMS czy podbudowy z kruszywa łamanego 0/45. Realizowane są również prace na 17 obiektach mostowych (5 obiektów nad drogą S5, 10 obiektów w ciągu S5, 2 obiekty w drodze serwisowej). Prace koncentrują się na montażu ustrojów nośnych, betonowaniu podpór oraz fundamentów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, gazowe, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Czytaj więcej

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu w dalszym ciągu realizowano roboty drogowe, wykonywane w poprzednim tygodniu. Trwają roboty ziemne w postaci, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5 wśród nich zaliczyć można dolną i górną warstwa podbudowy zasadniczej, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego czy warstwę odsączająca Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór później rozpoczętych obiektów oraz przy ustrojach nośnych. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich sekcjach trasy S5. Wśród wykonywanych prac ziemnych zaliczyć można wykonywanie nasypów oraz wykopów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca WMS. Aktualnie trwają prace 18 obiektów mostowych, głównym frontem prac były roboty przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Czytaj więcej

02 listopada 2018

2 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Toczą się prace związane z odhumusowaniem oraz wymianami gruntów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza WMS, warstwa wiążąca WMS. Aktualnie trwają prace na ok. 77% obiektów mostowych, głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa. Trwają również cały czas w zmniejszonym zakresie prace archeologiczne na niektórych fragmentach trasy głównej S5.

Czytaj więcej

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Głównym frontem prac są roboty wykopowo nasypowe oraz wymiany gruntu. W mniejszym zakresie toczą się prace związane z odhumusowaniem. Trwają również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45

– podbudowa zasadnicza WMS

– warstwa wiążąca WMS

– warstwa wiążąca AC 16W

– warstwa ścieralna AC 11S

– warstwa ścieralna SMA

Aktualnie trwają prace na 15 z 22 obiektów mostowych, głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Czytaj więcej

19 października 2018

19 października 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu w dalszym ciągu realizowano roboty drogowe, wykonywane w poprzednim tygodniu. Trwają roboty ziemne ziemne w postaci, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5 wśród nich zaliczyć można dolną i górną warstwa podbudowy zasadniczej, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego czy warstwę odsączająca. Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór oraz wykonaniu zasypek fundamentów. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, melioracyjne, sanitarne i deszczowe. W tym tygodniu(17.10.2018r.) wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na węźle Lipno, w związku z trwającymi pracami ruch został przełożony na nową DK5 w km ok. 251+800.

Czytaj więcej

12 października 2018

12 października 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych, wykonywano prace ziemne w postaci odhumusowania, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Ponadto prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5:

– dolna i górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego.

– warstwa odsączająca

Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór oraz wykonaniu zasypek fundamentów. Przy obiektach przy których dopiero rozpoczęto prace trwają roboty palowe. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Czytaj więcej

5 pazdziernika 2018

5 października 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu kontynuowano roboty drogowe na odcinku nowej drogi S5, wśród wykonywanych prac były: zdjęcie warstw humusu, wymiany gruntów, wykonanie wykopów oraz nasypów ponadto wykonywane były warstwy konstrukcyjne:

– warstwa odsączająca

– dolna i górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna i górna warstwa podbudowy zasadniczej

– warstwa wiążąca z betonu asfaltowego

W dalszym ciągu trwają prace przy podporach obiektów mostowych, główny front prac stanowiło betonowanie podpór oraz betonowanie fundamentów w słabiej zaawansowanych obiektach. Realizowano także prace na robotach branżowych na kolizjach teletechnicznych, energetycznych, gazowych, wodno-kanalizacyjnych, deszczowych oraz melioracyjnych

Czytaj więcej

28 września 2018

28 września 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu prowadzone są prace drogowe na nowej drodze S5. Roboty koncentrują się na wykonywaniu wykopów, nasypów(łącznie z ich wzmacnianiem oraz profilowaniem), wymianie podłoża oraz jego zagęszczenia. Ponadto trwają prace na pojedynczych odcinkach związane z układaniem warstw konstrukcyjnych. Pracę trwają na 13 z 22 obiektach mostowych oraz na 11 przepustach, głównym frontem są podpory nowopowstającej infrastruktury. Do przebudowywanych kolizji zaliczyć można kolizje: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej

23 września 2018

23 września 2018
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja prac ziemnych na wszystkich trzech sekcjach w postaci wykonania nasypów oraz wykopów ponadto dokonano prac związanych z ulepszeniem podłoża pod nową drogę S5, do których zaliczyć można wymianę gruntu. Trwają prace przy odhumusowaniu odcinków trasy S5 przebadanych przez archeologów. Obecnie trwają prace przy 15 obiektach mostowych. Roboty koncentrują się na betonowaniu podpór oraz fundamentów obiektów. Wśród przebudowanych kolizji można wymienić kolizję: wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe czy sanitarne.

Czytaj więcej
Strona 9 z 13« Pierwsza...7891011...Ostatnia »