Opis inwestycji

Nazwa kontraktu: Zadanie II : Zaprojektowanie i budowa drogi S5 Poznań – Wrocław odc. węzeł Kościan Południe – węzeł Radomicko.
Umowa z Konsultantem: 14.04.2016 r.
Umowa z Wykonawcą: 12.04.2016 r.
Kwota Kontraktowa brutto: 303 067 324,77 PLN

Zadanie realizowane jest w systemie „Projektuj i buduj”. Realizacja obejmuje następujące etapy:

  • wykonanie dokumentacji zamiennej wielobranżowej węzłów w zakresie projektu budowlanego oraz ewentualnej zmiany sposobu wzmocnienia podłoża i umocnienia skarp,
  • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym zmiany/zmian decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID)
  • wybudowanie odcinka drogi ekspresowej S5,
  • uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie,
  • oddanie do użytkowania drogi ekspresowej na odcinku od km proj. 18+900 do km 34+615,26.

 

Podstawowe parametry techniczne:

– Klasa drogi: kl. S ekspresowa dwujezdniowa
– Nośność nawierzchni: kategoria ruchu KR6, 115 kN/oś
– Prędkość miarodajna 110 km/h
– Węzły drogowe: 4 węzły Kościan Południe, Śmigiel Północ, Śmigiel Południe, Lipno
– Wykaz planowanych obiektów inżynierskich:

Wiadukt WE 20.20
Wiadukt WD 19.66
Wiadukt WE 23.94
Wiadukt WD 22.75
Most M+PZDd 24.30a
Most M+PZDd 24.30
Most M+PZDd 24.56a
Most M+PZDd 24.56
Wiadukt WE 25.98
Wiadukt WD 25.22
Wiadukt WE 28.03
Wiadukt WD 26.76
Most M+PZDd 30.17(DK5)
Wiadukt WD 29.24
Wiadukt WD 31.20
Most M+PZDd 30.17 (S5)
Wiadukt WE 32.21
Most M+PZS 31.55
Wiadukt WE 33.24
Most M+PZS 33.00
Wiadukt WE 34.05
Most M+PZS 33.59


Budowa drogi ekspresowej S-5 Poznań-Wrocław odc.:

Komentowanie jest zablokowane.