Podwykonawcy Robót

Jeżeli Podwykonawca robót jest zainteresowany sprawdzeniem czy znajduje się na liście zatwierdzonych Podwykonawców,

powinien zwrócić się z wnioskiem do Kierownika Projektu GDDKiA celem uzyskania stosownej informacji.

Komentowanie jest zablokowane.