Utrudnienia w ruchu

Utrudnienia w ruchu

21.02.2019

W dniu 29.03.2019r. o godzinie 12 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na Drodze Powiatowej nr 3939P pod nowo budowanym obiektem. Tymczasowa Organizacja Ruchu będzie obejmowała nowe oznakowanie(ograniczenie prędkości) oraz zwężenie istniejącej drogi na wykazanym na mapce odcinku. Z uwagi na bliskość kolei wąskotorowej relacji Śmigiel – Stare Bojanowo, informujemy, że przejazdy będą odbywały się w sposób niezakłócony.

 

mapka

18.02.2019

W dniu 22.02.2019r. wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu w miejscowości Czacz, ruch na odcinku ulicy 27 stycznia odbywa się poprzez by-pass.

 

 

TOR Bez tytułu

20.12.2018

W dniu 20.12.2018r. planowane jest wprowadzenie kolejnego etapu Tymczasowej Organizacji Ruchu na węźle Lipno (km globalny 251+500). Zmiana w organizacji ruchu polega na przełożeniu ruchu z dotychczasowej drogi tymczasowej na jezdnię pod budowanym obiektem WE 34.05 (oznaczoną na poniższej mapie kolorem czerwonym).

 

PlanLipnoTOR

9.11.2018

W dniu 9.11.2018r. wprowadzono kolejny etap Tymczasowej Organizacji Ruchu na węźle Lipno. Tymczasowa Organizacja Ruchu ma na celu bezpieczne przejęcie ruchu z nowo otwartego odcinka S5  Radomicko – Leszno Południe, poprzez dostępność dla ruchu drugiego ronda tzw. zachodniego(zgodnie z mapką). Pozwoli to na przełożenie ruchu samochodów jadących ze strony Poznania na drogę S5 w stronę Leszna, natomiast ruch ze strony Leszno(Wrocławia) w kierunku Poznania będzie odbywał się dotychczas istniejącym rondem wschodnim węzła Lipno. Ruch pojazdów ze starej DK5 ze strony Leszna będzie odbywał się tylko w kierunku Poznania i niemożliwy będzie zjazd z DK5(od strony Leszna) na S5 na węźle Lipno.

 

Lipno

22-26.10.2018

Droga  krajowa na tym odcinku zostanie zamknięta na okres 4 dni i w tym czasie użytkownicy DK5 będą kierowani przez Śmigiel. Po tym czasie ruch na „piątce” wróci do pierwotnej formy. Zamknięcie drogi związane z  rozbiórką wiaduktu w ciągu ulicy Bruszczewskiej w Śmiglu wzdłuż drogi powiatowej nr 3902P.  W miejscu rozbiórki powstanie nowy obiekt realizowany w ramach  budowy drogi ekspresowej S5 Kościan Południe- Radomicko. Na czas budowy obiektu zostały wyznaczone objazdy dla pojazdów przez  miejscowość Czacz.

Ruch pieszy, rowerowy oraz dla mieszkańców poruszających się pojazdami do 3,5 tony  zostanie skierowany na drogę  techniczną wzdłuż DK5  do przejazdu  z ulicą Glinkowską w Śmiglu.  Droga będzie przejezdna najpóźniej od soboty 27.10.2018r.

 

Mapka ulica Bruszczewska-1

 

28.08.2018

W dniu 28.08.2018 wprowadzono Tymczasową Organizację Ruchu na skrzyżowaniu drogi DK5 w km 246+550 oraz DG590107P. W związku z tym utrudnieniem został wprowadzony objazd(widoczny na mapie kolorem niebieskim).Utrudnienia w ruchu na tym odcinku potrwają do listopada 2018 roku.

 

 

21.08.2018

W dniu 28.08.2018 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na skrzyżowaniu drogi DK5 w km 246+550 oraz DG590107P. Powyższa organizacja ruchu obejmuje zamknięcie DG590107P na styku z DK5 w wymienionym wcześniej kilometrze.
 

TOR-Śmigiel

 

3.07.2018

W dniu 3.07.2018 w godzinach od 9 do 15 planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na odcinku obwodnicy Śmigla w kilometrażu DK5 243+500 do 245+700. Powyższe utrudnienie spowodowane jest wykonaniem odwiertów w nawierzchni bitumicznej.

18.06.2018

W dniu 18.06.2018r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na istniejącej drodze S5, stanowiącej obwodnicę miasta Śmigla km 243+165-246+165

Zawężenie Śmigiel DK5

 

 

 

22.05.2018

W dniu 22.05.2018, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacja ruchu na drodze powiatowej DP3944P. Drożność na w/w drodze będzie zachowana poprzez tymczasową drogę objazdową (by-pass).

08.05.2018

W dniu wczorajszym t.j. 08.05. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na węźle Lipno przez objazd (by-pass) w ciągu istniejącej DK5.

Drożność na DK5 będzie zachowana przez cały okres budowy węzła Lipno poprzez objazd (by-pass), a na dalszym etapie po wybudowaniu obiektu WE 34.05 nowym śladem DK5.

SKMBT_C25318051508460-page-001

 

W dniu 17.10.2018r. planowane jest wprowadzenie Tymczasowej Organizacji Ruchu na węźle „Lipno” poprzez przełożenie ruchu z istniejącego by-pass’u na nową DK5. Przejazd będzie odbywał się przez rondo od strony wschodniej do istniejącej DK5.

 

Etap IV_5 - by-pass(5) (1)-1

Komentowanie jest zablokowane.