26 października 2018

26 października 2018

26 października 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich trzech sekcjach budowanej drogi S5. Głównym frontem prac są roboty wykopowo nasypowe oraz wymiany gruntu. W mniejszym zakresie toczą się prace związane z odhumusowaniem. Trwają również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45

– podbudowa zasadnicza WMS

– warstwa wiążąca WMS

– warstwa wiążąca AC 16W

– warstwa ścieralna AC 11S

– warstwa ścieralna SMA

Aktualnie trwają prace na 15 z 22 obiektów mostowych, głównym frontem była praca przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Komentowanie jest zablokowane.