09 listopada 2018

09 listopada 2018

9 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe na wszystkich sekcjach trasy S5. Wśród wykonywanych prac ziemnych zaliczyć można wykonywanie nasypów oraz wykopów. Prowadzone są również prace przy warstwach konstrukcyjnych, wykonywano następujące z nich: górna warstwa ulepszonego podłoża, warstwa odsączająca, dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45, podbudowa zasadnicza oraz warstwa wiążąca WMS. Aktualnie trwają prace 18 obiektów mostowych, głównym frontem prac były roboty przy ustrojach nośnych dla obiektów. Wykonywano również takie prace jak wymiany gruntu pod obiektami, zabetonowanie ciosy łożyskowe, słupy podparcia. Wśród robót branżowych wykonywanych w ubiegłym tygodniu: wodociągi, energetyka, teletechnika, gaz, kanalizacja sanitarna oraz deszczowa.

Komentowanie jest zablokowane.