16 listopada 2018

16 listopada 2018

16 listopada 2018
/ / /
Comments Closed

W ubiegłym tygodniu w dalszym ciągu realizowano roboty drogowe, wykonywane w poprzednim tygodniu. Trwają roboty ziemne w postaci, wykopów/nasypów i wymiany gruntów. Prace koncentrują się na wykonaniu warstw konstrukcyjnych nowej trasy S5 wśród nich zaliczyć można dolną i górną warstwa podbudowy zasadniczej, warstwę wiążąca z betonu asfaltowego czy warstwę odsączająca Trwają również prace przy obiektach mostowych głównie przy betonowaniu podpór później rozpoczętych obiektów oraz przy ustrojach nośnych. Ponadto w tym tygodniu przebudowywano następujące kolizje: wodociągowe, energetyczne, melioracyjne, sanitarne i deszczowe.

Komentowanie jest zablokowane.