14 grudnia 2018

14 grudnia 2018

14 grudnia 2018
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace na trzech sekcjach budowanej drogi S5. Kontynuowane są prace ziemne związane z odhumusowaniem, wymianą gruntu czy pracami wykopowo/nasypowymi. Toczą się również prace związane z konstrukcją nawierzchni drogi ekspresowej, wykonywano w ubiegłym tygodniu:

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45 mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej AC WMS 16P

– warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W

W ramach obiektów mostowych wykonywano prace związane z montażem oraz betonowaniem i zbrojeniem ustrojów nośnych, ponadto wykonywano prace betoniarskie przy podporach obiektów. Przebudowywano następujące kolizje: wodociągi, energetyczne, teletechniczne, gazowe, melioracyjne oraz kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej. W dniu 20.12.2018 planowane jest wprowadzenie TOR na węźle Lipno. Niniejsza organizacja ruchu ma na celu przełożenie ruchu pod budowanym obiekt WE 34.05.

Komentowanie jest zablokowane.