23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019

23 sierpnia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty ziemne w postaci prac wykopowo-nasypowych. Trwały również prace związane z konstrukcją nawierzchni:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W

Ponadto realizowane są roboty związane z montażem barier drogowych, ekranów akustycznych, ogrodzenia. W zakresie robót mostowych prace trwają na wszystkich obiektach, wśród przeprowadzanych prac były:

– zamontowanie deski gzymsowej

– wykonanie warstwy wiążącej z asfaltu twardolanego

– ułożenie betonu podkładowego pod płyty przejściowe

– zbrojenie i deskowanie kap chodnikowych na dojazdach do obiektu

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.