20 września 2019

20 września 2019

20 września 2019
/ / /
Comments Closed

W załączeniu przesyłam 5 zdjęć oraz notkę do aktualności do uzupełnienia na stronie.

W dalszym ciągu kontynuowane są roboty ziemne(wykopowo-nasypowe)w ciągu trasy S5. Trwały prace związane z konstrukcją drogi, prace koncentrowały się na wszystkich warstwach projektowanej trasy:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwa wiążąca WMS 16W

– warstwa ścieralna

montaż barier drogowych

Ponadto wykonywano prace wykończeniowe oraz roboty związane z budową ekranów akustycznych, krawężnika i ścieku monolitycznego.

W zakresie robót mostowych trwały prace na wszystkich obiektach związane z umacnianiem stożków, montażem wypełnienia ekranów akustycznych czy zabetonowaniem kap chodnikowych.

W zakresie robót branżowych były prowadzone prace związane z oświetleniem drogowym, zasilaniem, kanałem technologicznym, melioracją, drenażem drogowym, oraz kanalizacją deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.