27 września 2019

27 września 2019

27 września 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty wykopowo-nasypowe, oraz pozostałe asortymenty robót drogowych. W ramach konstrukcji nawierzchni wykonywano:
– dolną warstwę ulepszonego podłoża
– górną warstwę ulepszonego podłoża
– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm
– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P
– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W
– warstwę wyrównawczą
W ramach pozostałych robót z zakresu drogowego
Realizowano montaż ekranów akustycznych, krawężników monolitycznych , ścieku monolitycznego czy barier w pasie rozdziału
Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych w ciągu drogi S5. Wśród wykonywanych prac było:
– montaż barier energochłonnych
– montaż ekranów na obiektach
– ułożenie asfaltu lanego na obiektach
Wśród wykonywanych robót branżowych były prace związane z oświetleniem, teletechniką, kanałem technologicznym, monitoringiem, melioracją, kanalizacją deszczową i kolizjami gazowymi.

Komentowanie jest zablokowane.