31 października 2019

31 października 2019

31 października 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty związane z konstrukcją nawierzchni na brakujących odcinkach. Trwają prace związane z wykonaniem ogrodzeń, oznakowaniem pionowym i poziomem. Ponadto trwają roboty wykończeniowe przy trasie. W zakresie robót mostowych trwały prace nad umacnianiem stożków, montażem barier ochronnych oraz wykonaniem asfaltu lanego na obiektach. Kontynuowano także prace związane z kolizjami gazowymi, wodociągowymi oraz drenażem drogowym i kanalizacją deszczową.

Komentowanie jest zablokowane.