15 listopada 2019

15 listopada 2019

15 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe na drodze S5. Trwają ostatnie roboty związane z konstrukcją nawierzchni po przebudowanej kolizji gazowej. W zakresie robót wykończeniowych montowano bariery w pasie rozdziału i na poboczu, ekrany akustyczne oraz przeciwolśnieniowe. W dalszym ciągu są prowadzone prace związane oznakowaniem poziomym oraz pionowym.
Roboty trwają na wszystkich niezakończonych do tej pory obiektach. Montowano balustrady oraz schody skarpowe, trwają prace związane z hydrofobizacją obiektów oraz układaniem asfaltu lanego na obiektach, umacniano także cieki pod obiektami.
W zakresie robót branżowych trwają prace związane z budową kanalizacji deszczowej, zbiorników retencyjnych, drenażu w pasie rozdziału. Ponadto budowano elementy oświetlenia drogowego oraz zasilania elektroenergetycznego

Komentowanie jest zablokowane.