22 listopada 2019

22 listopada 2019

22 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykończeniowe na drodze S5. Główne prace prowadzone są przy montażu barier w pasie rozdziału oraz w poboczu, ekranach akustycznych, oznakowaniu poziomym oraz ogrodzeniach. Kontynuowane są prace na drogach serwisowych przy warstwach konstrukcyjnych podbudowie oraz warstwie wiążącej AC WMS i warstwie ścieralnej.
W zakresie robót mostowych realizowane są prace związane z przeciwspadkami z asfaltu lanego, barierami energochłonnymi oraz warstwami asfaltu lanego na obiektach.
W ramach robót branżowych wykonywano prace związane z energetyką, oświetleniem, kanałem technologicznym, kanalizacją deszczową oraz melioracją

Komentowanie jest zablokowane.