29 listopada 2019

29 listopada 2019

29 listopada 2019
/ / /
Comments Closed

W ramach robót drogowych zakończone zostały prace związane z warstwą ścieralną na ciągu głównym. Na całym odcinku trwają prace związane z robotami wykończeniowymi montażem wypełnień ekranów akustycznych i barier w pasie rozdziału oraz poboczu. Ponadto kontynuowane są prace związane z oznakowaniem poziomym oraz ogrodzeniem ciągu głównego S5.

Trwają prace na 9 obiektach inżynierskich. Wśród wykonywanych prac były montaże barier ochronnych, ekranów akustycznych oraz schodów skarpowych. W zakresie robót branżowych trwały prace związane z oświetleniem i zasilaniem, melioracją oraz kanałem technologicznym.

Komentowanie jest zablokowane.