6 grudnia 2019

6 grudnia 2019

6 grudnia 2019
/ / /
Comments Closed

Zakończono roboty drogowe na ciągu głównym. Kontynuowane są roboty wykończeniowe, porządkowe oraz utrzymaniowe na całym odcinku drogi S5. W zakresie robót na obiektach mostowych uzyskiwane są ostatnie decyzję Pozwolenia na Użytkowanie. Przebudowano kolizję branżowe oraz wybudowano elementy oświetlenia, zasilania oraz kanału technologicznego.

Komentowanie jest zablokowane.