Aktualności

18 lipca 2019

18 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowano roboty nasypowe na drodze S5. Trwały prace związane z konstrukcją nawierzchni, wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górną warstwę podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P:

– warstwę wiążącą podbudowy z AC WMS 16W

– warstwę wiążącą WMS

– warstwę ścieralną

Ponadto wykonywano ekrany akustyczne oraz oznakowanie poziome na węźle Lipno.

Trwają prace na wszystkich 22 obiektach mostowych wykonywano stożki nasypowe, mury oporowe, zasypki podpór oraz montowano bariery na obiektach

Kontynuowano roboty branżowe związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką i kanalizacją deszczową

Czytaj więcej

12 lipca 2019

12 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe na drodze S5, w dalszym ciągu trwają prace konstrukcyjne nawierzchni, wykonywana jest:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm,

– górna warstwa podbudowy zasadniczej WMS

– ściek monolityczny,

– warstwa wiążąca podbudowy

Trwają roboty mostowe na wszystkich 22 obiektach drogi S5, wśród wykonywanych prac są np. wykonywanie zasypek za podporami czy betonowanie oczepów podpór, . W zakresie robót branżowych wykonywano prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

05 lipca 2019

5 lipca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu realizowane są prace wykopowo-nasypowe. W ramach robót związanych z konstrukcją nawierzchni wykonywano:

– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściek monolityczny

– warstwą wiążąca podbudowy z AC WMS 16W.

Kontynuowane są ponadto prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac jest np. umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych czy desek gzymsowych na obiektach. Wykonawca wykonuje zbrojenie kap chodnikowych oraz deskowanie ustroju nośnego. Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

28 czerwca 2019

28 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty wykopowo-nasypowe. W zakresie konstrukcji drogi wykonywane są następujące warstwy:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm

– górna warstwa podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– Warstwa wiążąca podbudowy z AC WMS 16W Ponadto trwają prace przy humusowaniu oraz montażu barier w pasie rozdziału. Montowane są także bariery w poboczach oraz ekrany akustyczne.

W dalszym ciągu prowadzone są prace na 21 z 22 obiektów mostowych, wśród wykonywanych prac było umacnianie stożków, zbrojenie kap chodnikowych czy szalowanie ścianek żwirowych. Trwały ponadto prace przy płytach przejściowych.

Wśród robót branżowych roboty koncentrowały się na pracach dotyczących oświetlenia, zasilania teletechniki, kanału technologicznego, gazu, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz drenażu.

Czytaj więcej

21 czerwca 2019

21 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe na drodze S5, w dalszym ciągu trwają prace konstrukcyjne nawierzchni, wykonywana jest:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm,

– górna warstwa podbudowy zasadniczej WMS

– ściek monolityczny,

– warstwa wiążąca podbudowy

Trwają roboty mostowe na 21 z 22 obiektów drogi S5, wśród wykonywanych prac są np. wykonywanie zasypek za podporami czy betonowanie oczepów podpór, . W zakresie robót branżowych wykonywano prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

14 czerwca 2019

14 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

Trwają roboty drogowe w ciągu drogi S5, wykonywano prace związane z wykopami i nasypami oraz pracach przy konstrukcji nawierzchni takich jak:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm

– warstwą podbudowy AC WMS 16P

– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 18 obiektach wśród prowadzonych prac były między innymi prace związane z profilowaniem stożków, montażem deskowania i zbrojenia kap chodnikowych czy wykonywaniem zasypek murów oporowych. Skuwane są także głowice pali fundamentowych.

Prowadzono również prace związane z oświetleniem, zasilaniem, teletechniką, melioracją, kanalizacją sanitarną oraz deszczową

Czytaj więcej

07 czerwca 2019

7 czerwca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają prace związane z wykopami i nasypami na drodze S5, kontynuowane są prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolną warstwą ulepszonego podłoża
– warstwą odsączającą
– górną warstwą ulepszonego podłoża
– podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej 0/45mm
– warstwą podbudowy AC WMS 16P
– warstwą wiążącą AC WMS 16W.

W zakresie prac mostowych roboty wykonywane są na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są prace związane z umocnieniem stożków i montażem paneli murów oporowych czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu. Układane i montowane są także krawężniki kamienne.

W ramach robót branżowych kontynuowane są prace między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej.

Czytaj więcej

31 maja 2019

31 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty związane z wykopami i nasypami na drodze S5. Ponadto trwają prace związane z warstwami konstrukcyjnymi między innymi:

– dolna warstwą ulepszonego podłoża

– warstwą odsączającą

– górną warstwą ulepszonego podłoża

– dolną warstwą podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściekiem monolitycznym

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P

– warstwą wiążącą podbudowy z AC WMS 16W.

W dalszym ciągu trwają prace na 21 obiektach mostowych. Kontynuowane są roboty związane z umocnieniem stożków i montażem schodów skarpowych, montażem kolektorów odwodnienia, czy wykonaniem gzymsów na skrzydłach obiektu.

Trwają ponadto prace w zakresie robót branżowych między innymi przy oświetleniu, zasilaniu, teletechnice, melioracji, kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Czytaj więcej

24 maja 2019

24 maja 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu realizowane są prace wykopowo-nasypowe. W ramach robót związanych z konstrukcją nawierzchni wykonywano:
2
– dolną warstwę ulepszonego podłoża

– warstwę odsączającą

– górną warstwę ulepszonego podłoża

– dolną warstwę podbudowy zasadniczej 0/45mm

– ściek monolityczny

– górną warstwą podbudowy zasadniczej z AC WMS 16P,

– warstwą wiążąca podbudowy z AC WMS 16W.

Kontynuowane są ponadto prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac jest np. umocnienie stożków, montaż schodów skarpowych czy desek gzymsowych na obiektach. Wykonawca wykonuje zbrojenie kap chodnikowych oraz deskowanie ustroju nośnego. Wśród robót branżowych trwają prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, kolizjami gazowymi, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową oraz roboty drenarskie.

Czytaj więcej

17 maja 2019

17 maja 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty wykopowo-nasypowe na drodze S5, w dalszym ciągu trwają prace konstrukcyjne nawierzchni, wykonywana jest:

– dolna warstwa ulepszonego podłoża

– górna warstwa ulepszonego podłoża,

– warstwa odsączająca

– dolna warstwa podbudowy zasadniczej 0/45mm,

– górna warstwa podbudowy zasadniczej WMS

– ściek monolityczny,

– warstwa wiążąca podbudowy

Trwają roboty mostowe na 20 z 22 obiektów drogi S5, wśród wykonywanych prac są np. montaż desek gzymsowych oraz zbrojenie kap chodnikowych, deskowaniem podpór i Ustroju Nośnego czy wykonanie gzymsów na skrzydłach obiektów. W zakresie robót branżowych wykonywano prace związane z oświetleniem, kanałem technologicznym, melioracją, kanalizacją sanitarną i deszczową. Ponadto przebudowywano kolizje gazowe.

Czytaj więcej
Strona 7 z 15« Pierwsza...56789...Ostatnia »