Aktualności

15.03.2019

15 marca 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuowane są roboty drogowe w ciągu drogi S5, prowadzono szeroko zakrojone prace związane z wykopami i nasypami, warstwami ulepszonego podłoża oraz dolną warstwą podbudowy zasadniczej. W dalszym ciągu trwają prace na 20 obiektach mostowych, wśród wykonywanych prac były zasypki elementów mostowych oraz betonowania. W ubiegłym tygodniu przebudowywano kolizje wodociągowe, energetyczne, teletechniczne, gazowe. Prowadzono także prace związane z kanalizacją sanitarną i deszczową.

Czytaj więcej

08 marca 2019

8 marca 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, wykonywano nasypy oraz dolne i górne warstwy ulepszonego podłoża oraz ściek trójkątny. W zakresie robót mostowych trwają prace na 17 obiektach, gdzie wykonywany jest pełen zakres prac od robót przy fundamentach, podporach i ustroju nośnym. Kontynuowane są roboty związane z przebudową urządzeń energetycznych , teletechnicznych i gazowych. Ponadto prowadzono prace związane z przebudową kanalizacji deszczowej oraz urządzeń oczyszczających.

Czytaj więcej

22 luty 2019

22 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie, w minionym tygodniu wzmacniano oraz osuszano warstwy nasypu, wykonywano skarpy, pobocza i ściek monolityczny na S5. Ponadto odwadniano teren budowy. W ubiegłym tygodniu wykonywano prace na 16 obiektach wśród wykonywanych robót wykonywano:

– montaż rusztowań ustroju nośnego

– montaż deskowania ścian konstrukcji ramy

– montaż zbrojenia ścianek zaplecznych i konstrukcji ramy

– betonowanie fundamentów i słupów obiektów i ścianek zaplecznych

– wykonanie zasypki podpór

W zakresie robót branżowych wykonywano zbiorniki retencyjne, kanalizację deszczową i sanitarną oraz usuwano kolizje elektroenergetyczne.

Czytaj więcej

15 luty 2019

15 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe trwają w ograniczonym zakresie, odbywają się prace związane z odhumusowywaniem oraz wykonano rozbiórki ekranów akustycznych na obwodnicy Śmigla . W zakresie robót mostowych wykonywano prace na 19 obiektach, głównie w zakresie fundamentów, podpór oraz ustrojów nośnych. Obecnie w ramach robót branżowych realizowane są prace związane z przebudowaniem kolizji wodociągowych, energetycznych, gazowych oraz wykonaniem kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz oświetlenia na Węźle Lipno.

Czytaj więcej

08 luty 2019

8 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty drogowe prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Roboty mostowe z uwagi na ujemne temperatury również prowadzone są w ograniczonym zakresie. Trwają przebudowy kolizji energetycznych , wodociągowych oraz kanalizacji deszczowej.

Czytaj więcej

01 luty 2019

1 lutego 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu roboty drogowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. W zakresie robót mostowych z uwagi na ujemne temperatury oraz opady śniegu prace również prowadzone są . W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji wodociągowych, energetycznych, gazowych, sanitarnych oraz roboty związane z drenażem w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

25 stycznia 2019

25 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Roboty na odcinku prowadzone są w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, wykonywano pojedyncze prace ziemne odhumusowanie, wykop, nasyp. Trwają prace na 19 obiektach mostowych. Kontynuacja prac związanych kolizjami: wodociągowymi, energetycznymi, gazowymi, sanitarnymi oraz roboty związane z drenażem w pasie rozdziału.

Czytaj więcej

18 stycznia 2019

19 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

Kontynuacja robót drogowych w ograniczonym zakresie, trwają prace utrzymaniowe oraz roboty związane z usuwaniem uszkodzeń wywołanych intensywnymi opadami deszczu oraz śniegu. W ramach prac mostowych trwają prace na 19 obiektach mostowych, głównym forntem prac sa roboty przy ustrojach nośnych. Wśród robót branżowych trwają prace przy kolizjach wodociągowych, energetycznych, teletechnicznych, gazowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz przy melioracji.

Czytaj więcej

11 stycznia 2019

11 stycznia 2019
/ / /
Comments Closed

W dalszym ciągu trwają roboty drogowe, z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe są prowadzone w ograniczonym zakresie z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe. Do wykonywanych prac zaliczyć można odhumusowanie fragmentów trasy głównej oraz dróg serwisowych. W zakresie robót mostowych prowadzone były prace na 15 obiektach mostowych w tym wykonywano prace fundamentowe oraz przy ustrojach nośnych. W minionym tygodniu trwały przebudowy kolizji energetycznych

Czytaj więcej
Strona 9 z 15« Pierwsza...7891011...Ostatnia »