Kontakt

gddkiaMIRCUPT

Inżynier Kontraktu:

Biuro Inżyniera Kontraktu:

EUROCONSULT S.A.
Avenida Camino de los Cortao 17
28.700 San Sebastian de los Reyes
(Madrid)
Euroconsult S.A.
ul. Spółdzielcza 1
64-000 Kiełczewo

Wykonawca:

MOTA ENGIL CENTRAL EUROPA S.A.
ul. Wadowicka 8W,
30-415 Kraków

Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów TRANSPROJEKT-WARSZAWA Sp. z o.o.
ul. Koniczynowa 11,
03-612 Warszawa

Zamawiający:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

Kierownik Projektu:
mgr inż. Grzegorz Struski

Komentowanie jest zablokowane.